Mis on Imago suhteteraapia?

“Imago” on kombineeritud kujutis meie vanemate või esmaste hooldajate kõikidest joontest ning põhineb meie varajasel kogemusel inimsuhetest. Paljud meist ei ole õppinud väljendama oma tundeid ja vajadusi või ei tunne end piisavalt turvaliselt, et julgeda olla haavatav, mis on aga läheduse ja intiimsuse alus. Paljudel meist puudus eeskuju, kes oleks õpetanud meile, kuidas oma tundeid ja vajadusi väljendada, kuidas konstruktiivselt lahendada konflikte või kuidas luua armastav õhkkond oma kodus.Imago suhteteraapia

Selle asemel me kipume olema pettunud, kui partner ei tunnista meie vajadusi, ilma et me oleksime talle öelnud, mis need on. See pettumus viib sageli mõttetu võimuvõitluseni, lahkuminekuni, eemaletõmbumiseni või äratõukamiseni. Tüüpiliste suhtest “väljapääsudena” kasutatakse liigtöötamist, laste eest ülehoolitsemist, erinevaid sõltuvusi nagu joomine, söömine, poodlemine jne või isegi salasuhted, lahutamine, haigus või äkksurm.

Alateadlikult me kordame uuesti oma päritolupere perekonnamustreid. Teadlikkus nende mustrite olemasolust ei ole piisav – Imago suhteteraapia pakub ka tööriistu, et teha ka vajalikke muutusi. Imago suhteteraapias õpitakse dialooge ja harjutusi, mida paar saab integreerida oma igapäevaellu, lõpuks ka ilma juhendamise ja terapeudi toetuseta. Imago suhteteraapia ajal ei süüdistata, ei häbistata, ei kritiseerita. Selle asemel, et jätkata haavavat võimuvõitlust, on mõlemal partneril võimalus õppida teineteist kuulama avatud südamega ning mõista teineteise nõrku kohti.

Õpitakse, kuidas rahuldamata lapsepõlvevajadused kipuvad kujundama meie suhteid ja saboteerivad tõelist kasvu, armastust ja lähedust. Imago suhteteraapias taasavastatakse koosolemise rõõm ja tähendus ning spirituaalne potentsiaal, õpitakse kasutama oma suhet isiklikuks muutuseks ja arenguks.

Imago suhteteraapia 3 põhiideed:

1) abielu/kooselu alateadlik eesmärk on lõpetada lapsepõlv;

2) partner on peegel, mis peegeldab meile tagasi meie allasurutud ja tõrjutud osi;

3) konflikt on võimalus isiksusena kasvamiseks.

Esmase terapeutilise sekkumisena kasutatakse kolmeastmelist struktureeritud dialoogi. Taotlusliku paaridialoogi kasutamine taastab kontakti ja ühenduse, saavutades seega vastastikuse emotsionaalse tervenemise, taaskäivitab arengulise mootori ja annab tulemuseks isikliku terviklikkuse taastumise.

Imago suhteteraapia abil võivad paarid:

  • mõista, miks nad on valinud partneri, kellega nad on koos;
  • mõista, miks enamik konflikte keerlevad sama teema ümber;
  • taastada turvalisuse, usalduse ja kire, õppides lahendama konflikte konstruktiivselt.

Tulemused:

  • suurem teadlikkus sellest, kes sa oled;Suhte teraapia
  • suureneb empaatia nii enda kui teiste vastu;
  • areneb oskus lahendada olemasolevaid konflikte ja ennetada uusi;
  • luua suhtlemises armastavaid ja kirglikke ühendusi;
  • oskus luua armastav õhkkond koju enda ja oma pere jaoks;
  • suhted, kus te võite saada sellist armastust, mida soovite.