Eesti Töötukassa

Teadlik Elu MTÜ on Eesti Töötukassa psühholoogilise nõustamise koostööpartner.

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/psuhholoogiline-vola-ja-soltuvusnoustamine

Tallinna linnavalitsus

  • Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses.
  • Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli katsetamist KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi suuna „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine“ meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“ raames.