Ainus, mida ühel inimesel on teisele pakkuda, on omaenda olemine, ei rohkem ega vähem. Ram Dass.

Abiotsiv inimene on ettevõtlik tegutseja, oma maailma konstrueerija või looja, valikute tegija ja vastutaja. Nõustaja pakub omaltpoolt suhet, mida iseloomustab soov probleemi lahendamiseks koos töötada. Vestlused nõustajaga annavad võimaluse järele mõelda, mis abiotsija elus parasjagu toimumas on, leida strateegiaid, kuidas tulevikus teisiti toimida.

Nõustaja aitab kliendil kogeda ja ära tunda oma isiksuse käitumis-ja reaktsioonimustreid, julgustab turvalises õhkkonnas  klienti uurima oma elu erinevaid aspekte – lähedasi suhteid, tööelu ja eneseteostust, identiteeti ja identiteediotsinguid – ning leidma loovaid viise ja vahendeid suurema rahulolu saavutamiseks. Protsessi käigus suhtub nõustaja austavalt kliendi tunnetesse ja toetab tema vaba tahet, tema võimet langetada oma elu puudutavaid otsuseid. Sügavam tarkus on meis olemas – vahel on vaja vaid erilist aega ja ruumi selle tarkuse esile toomiseks.

Nõustamise tulemusena on võimalik arendada sügavamat teadlikkust iseendast, parandada oma suhteid ja tervist ning areneda ka professionaalselt. Individuaalne nõustamine on mõeldud kõigile, kes soovivad teadlikult tegeleda oma isiksusliku arengu ja kasvuga ning elukvaliteedi parandamisega.

Teadlik Elu MTÜ on Eesti Töötukassa psühholoogilise nõustamise koostööpartner“

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/psuhholoogiline-vola-ja-soltuvusnoustamine